ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จัดสัมมนาชื้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs (SME Rescue Center)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จัดสัมมนาชื้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs (SME Rescue Center)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จัดสัมมนาชื้แจงแนวทางกา
จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5เนื่องในวันสถาปนารัฐวิสาหกิจไทย

จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5เนื่องในวันสถาปนารัฐวิสาหกิจไทย

จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวจะนำคณะนักท่องเที่ยวโลกศึกษาดูงานที่ขอนแก่น

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวจะนำคณะนักท่องเที่ยวโลกศึกษาดูงานที่ขอนแก่น

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวจะนำคณะนักท่องเที่ยวโลกศึกษาดูง
ธ.ก.ส.ขอนแก่นเปิดตัวโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละพันบาทตามนโยบายของรัฐบาล

ธ.ก.ส.ขอนแก่นเปิดตัวโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละพันบาทตามนโยบายของรัฐบาล

ธ.ก.ส.ขอนแก่นเปิดตัวโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนก
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข

ข่าวสารในขอนแก่น

Copyright © 2016 khonkaenguru.com Email:khonkaenguru@gmail.com Tel:080-4155962