วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) ริมบึงแก่นนคร ขอนแก่น

วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) ริมบึงแก่นนคร ขอนแก่น

วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) ริมบึงแก่นนคร ขอนแก่น วั
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายรัฐบาลให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 จังหวัดภาคอีสาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายรัฐบาลให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 จังหวัดภาคอีสาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายรัฐบาลให้ ผู้ว่ารา
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำชาวขอนแก่นทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำชาวขอนแก่นทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำชาวขอนแก่นทำบุญตักบาตรถวายเ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประชุมหารือเกี่ยวกับสถานพักพิงสุนัขจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่1/2560 ตามโครงการ”สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประชุมหารือเกี่ยวกับสถานพักพิงสุนัขจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่1/2560 ตามโครงการ”สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประชุมหารือเกี่ยวกั
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบทุนการศึกษา โครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้พิการ โรงเรียนโสตศึกษา

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบทุนการศึกษา โครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้พิการ โรงเรียนโสตศึกษา

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบทุนการศึกษา โครงการกาชาดห่ว

ข่าวสารในขอนแก่น

หอพักขอนแก่นหอพักขอนแก่นรับผลิตสปอตหอพักขอนแก่น

ข่าวจากเทศบาลนครขอนแก่น

ขอนแก่น ที่เที่ยว จุดท่องเที่ยว

Copyright © 2016 khonkaenguru.com Email:tortrakoons@gmail.com Tel:080-4155962