สยามคูโบต้า จัดสัมมนา “เกษตรก้าวไกล ชาวนาไทย 4.0+ ” โรดโชว์             3 จังหวัด (พิษณุโลก, ขอนแก่น, ยโสธร) พร้อมขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย สู่เกษตรกรรม 4.0

สยามคูโบต้า จัดสัมมนา “เกษตรก้าวไกล ชาวนาไทย 4.0+ ” โรดโชว์ 3 จังหวัด (พิษณุโลก, ขอนแก่น, ยโสธร) พร้อมขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย สู่เกษตรกรรม 4.0

สยามคูโบต้า จัดสัมมนา “เกษตรก้าวไกล ชาวนาไทย + ” โรด
วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

  ประวัติ วัดป่าแสงอรุณ ประวัติ วัดป่าแสงอรุณ  สำน
วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) ริมบึงแก่นนคร ขอนแก่น

วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) ริมบึงแก่นนคร ขอนแก่น

วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) ริมบึงแก่นนคร ขอนแก่น วั
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายรัฐบาลให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 จังหวัดภาคอีสาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายรัฐบาลให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 จังหวัดภาคอีสาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายรัฐบาลให้ ผู้ว่ารา
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำชาวขอนแก่นทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำชาวขอนแก่นทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำชาวขอนแก่นทำบุญตักบาตรถวายเ

ข่าวสารในขอนแก่น

หอพักขอนแก่นหอพักขอนแก่นรับผลิตสปอตหอพักขอนแก่น

ข่าวจากเทศบาลนครขอนแก่น

ขอนแก่น ที่เที่ยว จุดท่องเที่ยว

Copyright © 2016 khonkaenguru.com Email:tortrakoons@gmail.com Tel:080-4155962