khonkaenguru.com
โครงการ “อีสานเฟรนไชส์” และตลาดนัดฟาร์มสุข มหกรรมสร้างอาชีพครั้งที่ 3

โครงการ “อีสานเฟรนไชส์” และตลาดนัดฟาร์มสุข มหกรรมสร้างอาชีพครั้งที่ 3

โครงการ “อีสานเฟรนไชส์” และตลาดนัดฟาร์มสุข
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น จังหวัดขอนแก่น

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น จังหวัดขอนแก่น

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการ “ส่งเสริมมาตรการองค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย”

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการ “ส่งเสริมมาตรการองค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย”

ผู้ไม่เคยฝึกสมาธิหรือเคยฝึกปฏิบัติธรรม สามารถสมัครเรียนครูสมาธิ ได้หรือไม่

ผู้ไม่เคยฝึกสมาธิหรือเคยฝึกปฏิบัติธรรม สามารถสมัครเรียนครูสมาธิ ได้หรือไม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

ขอนแก่นจัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 %

ขอนแก่นจัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 %

คณะอนุกรรมการการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดคณะที่ 3 ตรวจติดตามนโยบายรัฐบาลโครงการตำบลละ 1 ล้านบาทที่จังหวัดขอนแก่น

คณะอนุกรรมการการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดคณะที่ 3 ตรวจติดตามนโยบายรัฐบาลโครงการตำบลละ 1 ล้านบาทที่จังหวัดขอนแก่น

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พ.ศ. 2558

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พ.ศ. 2558

จังหวัดขอนแก่นร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นชมรมผู้บริจาคโลหิตขอนแก่นจัดกิจกรรม บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จังหวัดขอนแก่นร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นชมรมผู้บริจาคโลหิตขอนแก่นจัดกิจกรรม บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สนข. เปิดเวทีสาธารณะสรุปผลการศึกษารถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน เส้นกรุงเทพฯ – หนองคาย เชื่อมการขนส่งจากจีนสุดคุ้ม สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว – ขนส่งสินค้าปีละหมื่นกว่าล้านบาท

สนข. เปิดเวทีสาธารณะสรุปผลการศึกษารถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน เส้นกรุงเทพฯ – หนองคาย เชื่อมการขนส่งจากจีนสุดคุ้ม สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว – ขนส่งสินค้าปีละหมื่นกว่าล้านบาท

ม.ขอนแก่น จับมือ อัยการสูงสุด พัฒนาวิชาการและบุคลากร เน้นหนักการให้บริการเชิงรุกแก่ชุมชน นำร่องพื้นที่ภาคอีสาน

ม.ขอนแก่น จับมือ อัยการสูงสุด พัฒนาวิชาการและบุคลากร เน้นหนักการให้บริการเชิงรุกแก่ชุมชน นำร่องพื้นที่ภาคอีสาน

กรมประชาสัมพันธ์เชิญส่งภาพวาดประกวดชิงทุนการศึกษา หัวข้อประเทศไทยคือบ้านเรา เราจะก้าวไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง

กรมประชาสัมพันธ์เชิญส่งภาพวาดประกวดชิงทุนการศึกษา หัวข้อประเทศไทยคือบ้านเรา เราจะก้าวไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง

www.khonkaenguru.com ขอนแก่นกูรู ดอท คอม ติดต่อ 089-4291927 Email:tortrakoons@gmail.com