โครงการขอนแก่นเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

โครงการขอนแก่นเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสั่งการให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ต้องจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เพื่อประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสั่งการให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ต้องจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เพื่อประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชน

ผู้ว่าขอนแก่นกล่าวต้อนรับศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2558 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ผู้ว่าขอนแก่นกล่าวต้อนรับศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2558 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ชาวจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมเปิดกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น

ชาวจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมเปิดกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์หมู่บ้านรักษาศีล5

จังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์หมู่บ้านรักษาศีล5

จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฟื้นฟูและจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน

จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฟื้นฟูและจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน

ขอนแก่นจัดใหญ่ความสัมพันธ์ ไทย-จีน ครบ 40 ปี โชว์การแสดงเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสุดยิ่งใหญ่ ครั้งแรกในอีสานเปิดให้บริการคนอีสานเต็มรูปแบบ 22 มิ.ย.นี้

ขอนแก่นจัดใหญ่ความสัมพันธ์ ไทย-จีน ครบ 40 ปี โชว์การแสดงเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสุดยิ่งใหญ่ ครั้งแรกในอีสานเปิดให้บริการคนอีสานเต็มรูปแบบ 22 มิ.ย.นี้

จังหวัดขอนแก่นเอาจริง คุมเข้มเด็กแว้นท์ สนธิกำลังร่วมทหารและฝ่ายปกครองตั้งด่านตรวจเข้มบนถนนสายหลักทุกคืน ป้องปรามไม่ให้ออกมาสร้างเดือดร้อนความรำคาญ ตามนโยบายรัฐบาล

จังหวัดขอนแก่นเอาจริง คุมเข้มเด็กแว้นท์ สนธิกำลังร่วมทหารและฝ่ายปกครองตั้งด่านตรวจเข้มบนถนนสายหลักทุกคืน ป้องปรามไม่ให้ออกมาสร้างเดือดร้อนความรำคาญ ตามนโยบายรัฐบาล

ชมรมคนรักในหลวงขอนแก่นยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอบคุณที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ชมรมคนรักในหลวงขอนแก่นยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอบคุณที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 26 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 26 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ขอนแก่น เปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานและชีวประวัติของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ที่องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศยกย่อง เป็นปูชนียบุคคลของโลก ในรอบ 100 ปี

จังหวัด ขอนแก่น เปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานและชีวประวัติของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ที่องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศยกย่อง เป็นปูชนียบุคคลของโลก ในรอบ 100 ปี

โรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่นประชุมวิชาการยาเสพติดและสร้างเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่นประชุมวิชาการยาเสพติดและสร้างเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นร่วมกันแสดงมุฑิตาสักการะและฉลองปริญญาบัตรพัดยศเปรียญธรรม 9 ประโยค พระมหาประดิษฐ์ โอภาโส(หล่อยดา)

พุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นร่วมกันแสดงมุฑิตาสักการะและฉลองปริญญาบัตรพัดยศเปรียญธรรม 9 ประโยค พระมหาประดิษฐ์ โอภาโส(หล่อยดา)

ผลการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินพื้นที่จังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 2/2558

ผลการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินพื้นที่จังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 2/2558

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามผลการดำเนินงานช่วยภัยแล้ง ตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามผลการดำเนินงานช่วยภัยแล้ง ตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่นประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรการแก้ปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา

ขอนแก่นประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรการแก้ปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา

ชาวขอนแก่นรวมพลัง ปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกงเพื่อสร้างค่านิยมให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจในปัญหา

ชาวขอนแก่นรวมพลัง ปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกงเพื่อสร้างค่านิยมให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจในปัญหา

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชุมระดมสมองเพื่อวิเคราะห์สถานภาพจากผลงานวิจัยเพื่อการควบคุมป้องกันพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชุมระดมสมองเพื่อวิเคราะห์สถานภาพจากผลงานวิจัยเพื่อการควบคุมป้องกันพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ขอนแก่นจัดมหกรรมเมืองสะอาด รับวันสิ่งแวดล้อมโลก 58 ผนึกพลังชุมชนเมืองแก้ไขปัญหาหาขยะอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าเร่งแก้ปัญหาขยะตกค้างที่มีมากกว่า 7 แสนตัน

ขอนแก่นจัดมหกรรมเมืองสะอาด รับวันสิ่งแวดล้อมโลก 58 ผนึกพลังชุมชนเมืองแก้ไขปัญหาหาขยะอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าเร่งแก้ปัญหาขยะตกค้างที่มีมากกว่า 7 แสนตัน

ขอนแก่นร่วมใจกันปลูกต้นคูน 293 ต้นเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2558

ขอนแก่นร่วมใจกันปลูกต้นคูน 293 ต้นเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2558

ครม. จัดสรรงบปี 58 – 59 กว่า 2.6 หมื่นล้านบาท แก้ไขปัญหา “จุดตัดทางรถไฟ” ทั่วประเทศ กว่า 2,517 จุด ป้องกันอุบัติเหตุ ส่วนจุดตัด “ระยะเร่งด่วน” ให้ใช้งบประมาณ ปี 58 ก่อน

ครม. จัดสรรงบปี 58 – 59 กว่า 2.6 หมื่นล้านบาท แก้ไขปัญหา “จุดตัดทางรถไฟ” ทั่วประเทศ กว่า 2,517 จุด ป้องกันอุบัติเหตุ ส่วนจุดตัด “ระยะเร่งด่วน” ให้ใช้งบประมาณ ปี 58 ก่อน

12
www.khonkaenguru.com ขอนแก่นกูรู ดอท คอม ติดต่อ 089-4291927 Email:tortrakoons@gmail.com