ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2560

จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2560 และกำหนดจัดการประกวดนางงามไหมขอนแก่นขึ้น จึงขอเชิญสางวามเข้าร่วมประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามแนบ

 

Comments

comments