งานเลี้ยงอำลากงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น (นายหลี่ หมิง กัง)

    

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานเลี้ยงอำลากงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น (นายหลี่ หมิง กัง) ซึ่งได้ย้ายจากตำแหน่ง โดยได้ดำรงตำแหน่งครบวาระเป็นเวลา รวม 3 ปี ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Comments

comments