จังหวัดขอนแก่นร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้เยาวชนนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ทำความดีให้สังคม

วันที่ ก.ค.2560 เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นร่วมเป็นประธานเปิดโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560   ซึ่งทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้พิการและได้ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดมอบทุนการศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่นักเรียนผู้พิการทางหู ทางสายตา และผู้พิการทางสติปัญญา โดยมีเป้าหมายเป็นนักเรียนในโรงเรียนผู้พิการในจังหวัดขอนแก่นทุกคนๆละ 2,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 485 ทุนรวมเป็นเงิน 970,000 บาทสำหรับโรงเรียนคนตาบอดมอบให้ 104 ทุนและสนับสนุนค่าอาหารกลางวันรวมเป็นเงิน 213,210 บาท นอกจากนั้นก็จะมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา จำนวน 183 ทุน โรงเรียนศรีสังวาลจำนวน 198 ทุน  สำหรับโครงการดังกล่าวทางเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นได้มองเห็นถึงความสำคัญของเด็กนักเรียนผู้พิการ จึงได้สนับสนุนทุนการศึกษาครั้งนี้ หลังจากมอบทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้วทางโรงเรียนได้จัดการแสดงความสามารถ ความบันเทิงจากเยาวชนผู้พิการให้กับผู้ที่มาเยือนได้ชมด้วย

Comments

comments