ดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น

ดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น

ชื่อ :: ดอกราชพฤกษ์

ชื่อสามัญ :: Golden Shower Tree, Purging Cassia

ชื่อวิทยาศาสตร์ :: Cassis fistula Linn.

ภาพจาก http://www.nif-tidthai.org

Comments

comments