นครขอนแก่นร่วมยินดีกับสโมสรโรตารี่ภาค 3340

นครขอนแก่นร่วมยินดีกับสโมสรโรตารี่ภาค 3340

นครขอนแก่นร่วมยินดีกับสโมสรโรตารี่ภาค 3340

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องใน “พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารโรตารี่สากล ภาค 3340 RI 8 สโมสร ปี 2560 – 2561” ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น. ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบหมายให้นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และนางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติ “พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารโรตารี่สากล ภาค 3340 RI 8 สโมสร ปี 2560 – 2561” โดยในการนี้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้เป็นตัวแทนของผู้ร่วมงานในการกล่าวถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ตลอดจนเป็นตัวแทนในนามของเทศบาลนครขอนแก่นกล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายกสโมสรโรตารี่คนใหม่ ทั้ง 8 สโมสร (สโมสรโรตารี่ขอนแก่น ,สโมสรโรตารี่น้ำพอง ,สโมสรโรตารี่แก่นคูณ ,สโมสรโรตารี่มหาสารคาม ,สโมสรโรตารี่มิตรภาพขอนแก่น ,สโมสรโรตารี่ชุมแพ ,สโมสรโรตารี่ภูกระดึง เลย และสโมสรโรตารี่นครขอนแก่น อินเตอร์เนชั่นแนล) อีกด้วย

สำหรับสโมสรโรตารี่นั้น ได้มีการปฏิบัติหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม และนำองค์กรสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยผลงานที่ผ่านมาได้เป็นที่ประจักษ์ที่คนในสังคมได้รับประโยชน์และพ้นจากความทุกข์ยากด้วยกิจกรรมและโครงการบริการต่างๆของสโมสรดำเนินการส่งต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน กว่า 87 ปี

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้คณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี่ภาค 3340 ตลอดจนสมาชิกผู้มีจิตอาสาทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเพื่อบริการสังคมตามที่ทุกท่านมุ่งมั่นและมุ่งหวังทุกประการ

Comments

comments