ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำชาวขอนแก่นทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 6 ก.ค.2560 เวลา 07.30   น.นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรโดยนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวขอนแก่นทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  ณ พุทธมณฑลอีสาน ตำบลศิลา อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น   

        จังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์จัดโครงการทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 และเป็นการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย  โดยมีผู้มาร่วมพิธีจำนวนมากและในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 จังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาและจะมีพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในเวลา 07.00น.และในเวลา 15.00น. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจะมีการถวายเทียนพรรษา ที่อาคารอเนกประสงค์พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นจึงขอเชิญชวนชาวขอนแก่นไปร่วมกิจกรรมได้

Comments

comments