พลังศรัทธาพุทธศาสนิกชนห่มผ้าเจดีย์พระธาตุนครเดิม

พลังศรัทธาพุทธศาสนิกชนห่มผ้าเจดีย์พระธาตุนครเดิม

พลังศรัทธาพุทธศาสนิกชนห่มผ้าเจดีย์พระธาตุนครเดิม

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และ “ประเพณีห่มผ้าเจดีย์พระธาตุนครเดิม วัดธาตุพระอารามหลวง” ท่ามกลางพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมากมาย

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ วัดธาตุพระอารามหลวง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และ “ประเพณีห่มผ้าเจดีย์พระธาตุนครเดิม วัดธาตุพระอารามหลวง” ท่ามกลางพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมากมาย อาทิ นายอดุลย์ ค้ำชู ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น ,สำนักวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ,สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น , โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ,โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ,วิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น ,พี่น้องชุมชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา โดยมี ดร.พระเทพกิตติรังสี เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมีกิจกรรมขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธพระลับ ผ้าห่มพระธาตุ (จากบริเวณโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนมายังวัดธาตุพระอารามหลวง) การรำถวายสักการบูชา และพิธีห่มผ้าเจดีย์พระธาตุนครเดิม วัดธาตุพระอารามหลวง (ในช่วงเช้าได้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ การถวายผ้าอาบน้ำฝน และเทียนพรรษา) อนึ่ง งานประเพณีห่มผ้าเจดีย์พระธาตุนครเดิม วัดธาตุพระอารามหลวง จัดขึ้นในช่วงของวันอาสาฬหบูชาเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมสักการะบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สำหรับเจดีย์พระธาตุนครเดิม ตามประวัตินั้น สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2332 โดยพระนครศรีบริรักษ์บรมราชภักดี (เพี้ยเมืองแพน) เจ้าเมืองขอนแก่น เป็นผู้ก่อสร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งเมืองขอนแก่น เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ศิลปะรัตนโกสินทร์ เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นโบราณวัตถุที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดขอนแก่น และของวัดธาตุพระอารามหลวง วัดรอบฐานได้ 25 เมตร ส่วนสูงวัดจากยอดสุดลงมาได้ 45 เมตร เท่ากับเวลาแห่งการบำเพ็ญพุทธกิจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ 45 ปี ส่วนฉัตรบนยอดเจดีย์มีความสูง 5 เมตร รวมความสูงขององค์เจดีย์และฉัตรเป็น 50 เมตร เนื่องจากเจดีย์พระธาตุนครเดิมมีอายุยาวนานถึง 200 กว่าปี จึงชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา คณะกรรมการวัดจึงได้ดำเนินการบูรณะ เมื่อปี พ.ศ.2513 คณะกรรมการได้มอบหมายให้นายช่างถวิล อัคฮาด เป็นหัวหน้าคณะออกแบบสร้างพระธาตุองค์ใหม่ครอบองค์เดิมเอาไว้ทั้งหมด พ.ศ.2517 มอบหมายให้นายช่างชัชวาลและคณะวางฐานโครงสร้างพระเจดีย์ให้กว้างใหญ่ และสูงกว่าเดิม พ.ศ.2521 นายช่างเคน พร้อมคณะได้ก่ออิฐองค์พระเจดีย์ตามโครงสร้างที่วางเอาไว้ หุ้มด้วยกระเบื้องเคลือบสีทองเหลืองอร่ามทั้งองค์เสร็จสมบูรณ์ เมื่อต้นปี พ.ศ.2524 ดังที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้ และพ.ศ.2558 ทางจังหวัดขอนแก่นได้คัดเลือกเจดีย์พระธาตุนครเดิมองค์นี้ เป็นพระธาตุที่สำคัญในระดับภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ การห่มผ้าเจดีย์พระธาตุนั้น จะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ในด้านความเป็นอยู่ จะพรั่งพร้อมไปด้วยอาภรณ์เครื่องประดับ มีเครื่องใช้ไม้สอยสะดวกสบาย สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีผิวพรรณงามสะดุดตา เป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ที่พบเห็น จะเป็นที่รักใคร่ของเจ้านาย ผู้บังคับบัญชา บุตรหลานบริวารจะเกรงใจ เป็นที่นับหน้าถือตาของคนในสังคม อานิสงส์ผลบุญนี้จะส่งผลให้มีชีวิตที่สุขสบาย

Comments

comments