รองนายกขอนแก่นร่วมงาน57ปีสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่น

รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น เนื่องในโอกาส “งานวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น ครบรอบปีที่ 57”

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น (ริมบึงแก่นนคร) นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบหมายให้นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนางวรพรรณ ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับนางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น เนื่องในโอกาส “งานวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น ครบรอบปีที่ 57”

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จตามความมุ่งมันและตั้งใจในการเป็นหน่วยงานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบอันจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นได้ “สื่อสร้างสรรค์ ก้าวทันยุค 4.0” ตลอดจนขออวยพรให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านของสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป

Comments

comments