รับผลิตสปอต,พากย์สารคดี,ลงเสียงอินโฟกราฟฟิค,ผลิตสปอตวิทยุ,

สปอตรถแห่,โปรโมทสินค้า,อ่านข่าวต้นชั่วโมง เสียงเดียว 

สปอตยาว 30 วินาที ราคา 500 บาท

สปอตยาว 1 นาที      ราคา 800 บาท

เกินกว่านี้ ตกลงกันในราคาพิเศษ !!!!

ติดต่อ ดีเจ ต่อ 

tortrakoons@gmail.com

080-4155962

                                                                                                                                                                       ตัวอย่างผลงาน

Comments

comments