สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่น

    

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 400 ครอบครัว พร้อมเยี่ยมหน่วยแพทย์ที่มาให้บริการกับประชาชน ในวันเดียวกันนี้เวลา 12.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 674 ครอบครัว ณ หอประชุมเทศบาลตำบลภูเวียง ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารให้ผู้มารับถุงพระราชทานและได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบอุทกภัยให้ทราบด้วย ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ในบางอำเภอกลับสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีบางพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มยังถูกน้ำท่วมขังอยู่
———————————-

Comments

comments