อำลา กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 18.30 น. ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล ร่วมงานเลี้ยงอำลา ฯพณฯ หลี่ หมิง กัง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ที่ได้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

โดยมี แขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐและเอกชน อาทิ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายบุญสี วงบัวสี กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าหน่วยงานราชการ ตัวแทนของ 24 องค์กรจีนจังหวัดขอนแก่น องค์กร สโมสร สมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น คหบดีชาวจีนในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

ฯพณฯ หลี่ หมิง กัง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ได้มาดำรงตำแหน่งที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อปี พ.ศ.2558 ตลอดระยะเวลาผ่านมา ฯพณฯ ได้เสียสละเวลาและแรงใจเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับประเทศจีนอย่างดีมาโดยตลอด

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบพระคุณในมิตรภาพที่งดงามต่อ ฯพณฯ หลี่ หมิง กัง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ที่มีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเมืองร่วมกัน อย่างที่ดำเนินการเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ซึ่งท่านกงสุลใหญ่ได้เป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญ ทำให้เกิดความสำเร็จและประโยชน์สูงสุดต่อความสัมพันธ์ไทย – จีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และหวังว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะเจริญรุ่งเรืองเคียงคู่กันตลอดไป

Comments

comments