เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2560

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางสาววรินทร์พร ณิชาภัทร์นารากุล สมาชิกสภาเทศบาล นายยินชัย อานันทนสกุล ผอ.สำนักการช่าง นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวธรรณกมล แก้วบ่อ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ ดร.ภัทรวดี ปรินแคน ผอ.ส่วนพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดประจำปี 2560

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น มอบรถจักรยานยนต์เพื่อสนับสนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เนื่องในวันรวมน้ำใจให้กาชาดประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ ซึ่งงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดประจำปี 2560 จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น รวมถึงห้างร้านเอกชน ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยกาชาดเพื่อนำไปออกร้านธารากาชาด ในงาน “เทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน -10 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

Comments

comments