เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบทุนการศึกษา โครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้พิการ โรงเรียนโสตศึกษา

    วันที่ 5 ก.ค.2560 เวลา 10.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นร่วมเป็นประธานเปิดโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้พิการ ที่โรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560   ซึ่งทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้พิการและได้ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมอบทุนการศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่นักเรียนผู้พิการทางหู ทางสายตา และผู้พิการทางสติปัญญา ที่โรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่นโดยมอบจำนวน 183 ทุน ๆละ 2,000 บาท ซึ่งทางสำนักงานเหล่ากาชาดมีเป้าหมายมอบให้นักเรียนที่พิการทั้งจังหวัดขอนแก่นจำนวนทั้งสิ้น 485 ทุนรวมเป็นเงิน 970,000 บาทและสนับสนุนค่าอาหารกลางวันทุกแห่งด้วย สำหรับโครงการดังกล่าวทางเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นได้มองเห็นถึงความสำคัญของเด็กนักเรียนผู้พิการ จึงได้สนับสนุนทุนการศึกษาครั้งนี้ หลังจากมอบทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้วทางโรงเรียนได้จัดการแสดงความสามารถ ความบันเทิงจากเยาวชนผู้พิการให้กับผู้ที่มาเยือนได้ชมด้วย

Comments

comments