Author Archives: khonkaen - Page 2

You are here: » ( » Page 2)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให
หอพักขอนแก่นหอพักขอนแก่นรับผลิตสปอตหอพักขอนแก่น
อำลา กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น

อำลา กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น

อำลา กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น วั
เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2560

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2560

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 256
รองนายกขอนแก่นร่วมงาน57ปีสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่น

รองนายกขอนแก่นร่วมงาน57ปีสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่น

รองนายกขอนแก่นร่วมงาน57ปีสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่น
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯประเภทพนักงานฯซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯประเภทพนักงานฯซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯประเภทพนักงานฯซึ่งมิใช่ค
มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญร่วมประเพณี “บวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดงประจำปี ๒๕๖๐”

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญร่วมประเพณี “บวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดงประจำปี ๒๕๖๐”

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญร่วมประเพณี “บวงสรวงเจ้าพ่อมอดิ
สยามคูโบต้า จัดสัมมนา “เกษตรก้าวไกล ชาวนาไทย 4.0+ ” โรดโชว์             3 จังหวัด (พิษณุโลก, ขอนแก่น, ยโสธร) พร้อมขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย สู่เกษตรกรรม 4.0

สยามคูโบต้า จัดสัมมนา “เกษตรก้าวไกล ชาวนาไทย 4.0+ ” โรดโชว์ 3 จังหวัด (พิษณุโลก, ขอนแก่น, ยโสธร) พร้อมขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย สู่เกษตรกรรม 4.0

สยามคูโบต้า จัดสัมมนา “เกษตรก้าวไกล ชาวนาไทย + ” โรด
วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

  ประวัติ วัดป่าแสงอรุณ ประวัติ วัดป่าแสงอรุณ  สำน
Copyright © 2016 khonkaenguru.com Email:tortrakoons@gmail.com Tel:080-4155962