Archives for ข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น อ่านทั้งหมด

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯประเภทพนักงานฯซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯประเภทพนักงานฯซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯประเภทพนักงานฯซึ่งมิใช่ค
หอพักขอนแก่นหอพักขอนแก่นรับผลิตสปอตหอพักขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญร่วมประเพณี “บวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดงประจำปี ๒๕๖๐”

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญร่วมประเพณี “บวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดงประจำปี ๒๕๖๐”

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญร่วมประเพณี “บวงสรวงเจ้าพ่อมอดิ
Copyright © 2016 khonkaenguru.com Email:tortrakoons@gmail.com Tel:080-4155962