Archives for ข่าวสารในขอนแก่น อ่านทั้งหมด

ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2560

ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2560

ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2560
หอพักขอนแก่นหอพักขอนแก่นรับผลิตสปอตหอพักขอนแก่น
งานเลี้ยงอำลากงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น (นายหลี่ หมิง กัง)

งานเลี้ยงอำลากงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น (นายหลี่ หมิง กัง)

งานเลี้ยงอำลากงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรับมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรับมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรับมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให
สยามคูโบต้า จัดสัมมนา “เกษตรก้าวไกล ชาวนาไทย 4.0+ ” โรดโชว์             3 จังหวัด (พิษณุโลก, ขอนแก่น, ยโสธร) พร้อมขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย สู่เกษตรกรรม 4.0

สยามคูโบต้า จัดสัมมนา “เกษตรก้าวไกล ชาวนาไทย 4.0+ ” โรดโชว์ 3 จังหวัด (พิษณุโลก, ขอนแก่น, ยโสธร) พร้อมขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย สู่เกษตรกรรม 4.0

สยามคูโบต้า จัดสัมมนา “เกษตรก้าวไกล ชาวนาไทย + ” โรด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายรัฐบาลให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 จังหวัดภาคอีสาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายรัฐบาลให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 จังหวัดภาคอีสาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายรัฐบาลให้ ผู้ว่ารา
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำชาวขอนแก่นทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำชาวขอนแก่นทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำชาวขอนแก่นทำบุญตักบาตรถวายเ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประชุมหารือเกี่ยวกับสถานพักพิงสุนัขจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่1/2560 ตามโครงการ”สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประชุมหารือเกี่ยวกับสถานพักพิงสุนัขจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่1/2560 ตามโครงการ”สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประชุมหารือเกี่ยวกั
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบทุนการศึกษา โครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้พิการ โรงเรียนโสตศึกษา

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบทุนการศึกษา โครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้พิการ โรงเรียนโสตศึกษา

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบทุนการศึกษา โครงการกาชาดห่ว
จังหวัดขอนแก่นร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้เยาวชนนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ทำความดีให้สังคม

จังหวัดขอนแก่นร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้เยาวชนนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ทำความดีให้สังคม

จังหวัดขอนแก่นร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์มอบรางวัลเชิดชูเกี
Copyright © 2016 khonkaenguru.com Email:tortrakoons@gmail.com Tel:080-4155962