Archives for ข่าวสารในขอนแก่น อ่านทั้งหมด - Page 3

จังหวัดขอนแก่นจัดการแข่งขัน ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

จังหวัดขอนแก่นจัดการแข่งขัน ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

จังหวัดขอนแก่นจัดการแข่งขัน ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้
หอพักขอนแก่นหอพักขอนแก่นรับผลิตสปอตหอพักขอนแก่น
งานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 “พระมหากรุณาธิคุณ พระมิ่งขวัญเกษตรไทย

งานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 “พระมหากรุณาธิคุณ พระมิ่งขวัญเกษตรไทย

งานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 “พระมหากรุณาธิคุณ พ
จังหวัดขอนแก่นจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง

จังหวัดขอนแก่นจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง

จังหวัดขอนแก่นจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ มณฑล

รับผลิตสปอต,พากย์สารคดี,ลงเสียงอินโฟกราฟิค,ผลิตสปอตวิทยุ,สปอตรถแห่ 

รับผลิตสปอต,พากย์สารคดี,ลงเสียงอินโฟกราฟฟิค,ผลิตสปอตวิท
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จัดสัมมนาชื้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs (SME Rescue Center)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จัดสัมมนาชื้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs (SME Rescue Center)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จัดสัมมนาชื้แจงแนวทางกา
จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5เนื่องในวันสถาปนารัฐวิสาหกิจไทย

จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5เนื่องในวันสถาปนารัฐวิสาหกิจไทย

จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวจะนำคณะนักท่องเที่ยวโลกศึกษาดูงานที่ขอนแก่น

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวจะนำคณะนักท่องเที่ยวโลกศึกษาดูงานที่ขอนแก่น

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวจะนำคณะนักท่องเที่ยวโลกศึกษาดูง
ธ.ก.ส.ขอนแก่นเปิดตัวโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละพันบาทตามนโยบายของรัฐบาล

ธ.ก.ส.ขอนแก่นเปิดตัวโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละพันบาทตามนโยบายของรัฐบาล

ธ.ก.ส.ขอนแก่นเปิดตัวโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนก
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข
Copyright © 2016 khonkaenguru.com Email:tortrakoons@gmail.com Tel:080-4155962