เศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น เศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น มี Gross